Home

Jämställda löner statistik

Jämställdhetsstatistik - Statistiska Centralbyrå

 1. Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden
 2. för att främja jämställda löner genom att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, kartlägga behovet av statistik över löneskillnader mellan kvinnor och män på arbetsgivarnivå eller annan lämplig nivå och analysera hur löneskillnader mellan kvinnor och män på arbetsgivarnivå eller annan lämplig nivå kan följas över tid samt väga nyttan av sådan.
 3. erade yrken tenderar att betalas högre än kvinnodo
 4. Idag publicerar SCB På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014. Eftersom boken i år firar 30 år finns jämförelser bakåt i tiden som visar vilka framsteg som har gjorts mot ökad jämställdhet och var vi fortfarande står och stampar
 5. skning i skillnad med 0,6 procent jämfört med 2017
 6. Jämställdhet. Här hittar du fickboken På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet, viss regional jämställdhetsstatistik och statistik som bland annat kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens 6 delmål nedan

Kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor 1992-2019 Sjuksköterskor mer jämställda än läkare . Dokumentation. Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll Fakta om löner. Lönebildning. Partsgemensam statistik. Den partsgemensamma statistiken har begränsad spridning och finns att tillgå för berörda parter så som statistikavtalet mellan parterna på det kommunala området reglerar Lönestatistik. Hos oss kan du jämföra löner mellan olika yrken. Statistik finns uppdelat på län, yrkeskategori och yrke. Bidra gärna med din egen lön för att göra statistiken så fyllig som möjlig. All statistik baseras på referenser från användare och är från dagens datum och ett år tillbaka Jämför din lön, se vad olika yrkesgrupper tjänar, lönestatistik, medianlön, snittlön. Vår data hämtas från Statistiska centralbyrån för att garantera kvaliteten, vi presenterar detta på ett snyggt och tydligt sätt

Jämställdhet och statistik. Kvinnor och män ska vara synliga i statistiken För att detta ska vara möjligt måste statistiken vara uppdelad efter kön. Regeringen har beslutat att det ska finnas officiell statistik om jämställdhet. Målet är att all statistik som relaterar till individer ska vara insamlad, analyserad och presenterad. Säkra jämställda löner även i privat sektor och kommuner och landsting Ojämställda löner är lika oacceptabelt oavsett var de finns. För att upp-nå jämställda löner på hela arbetsmarknaden krävs det också krafttag från övriga arbetsgivare. Centerpartiet kommer därför ta initiativ till at Jämställda löner Vad kan du, tillsammans med ST, göra för att stoppa osakliga löneskillnader på din arbetsplats? Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är 11,3 procent på hela arbetsmarknaden Sverige långt ifrån bäst på jämställda löner. Publicerad 3 november 2018. och det kan spela in i statistiken då den bara mäter de som faktiskt arbetar Nätverket jämställda löner Information om kvinnors och mäns löner och arbetsvillkor På vår webbplats kan du söka nyhetsartiklar, rapporter från arbetsmarknadens parter eller olika myndigheter, forskning samt hitta rättspraxis.Vi tar gärna emot tips på lämpligt material för vidare spridning

En kommission för jämställda livsinkomster - Regeringen

 1. I arbetet med lönekartläggningen måste du ta ställning till vilka arbetstagare som utför arbete som är lika eller likvärdigt. Arbetstagare utför lika arbete om de utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter.. Ett arbete är likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av arbetets krav och natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet
 2. Här hittar du fakta om löner för några stora yrkesgrupper. Lönerna sätts lokalt i respektive kommun och region. Lönesättningen är individuell och differentierad. Samtliga löner är från 2019 och anges utifrån heltid
 3. Två typer av lönestatistik Besta-systemet. Här nedan kan du jämföra din lön med hjälp att det så kallade Besta-systemet. I korthet är Besta ett lönestatistiksystem som gäller för dig som jobbar på en myndighet, verk, statsunderstödd stiftelse eller en högskola eller universitet
 4. uter på åtta år). Med den förändringstakten (2.25
 5. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet
 6. Lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner. Alla arbetsgivare ska årligen kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om lön och andra anställningsvillkor samt skillnader i lön mellan kvinnor och män. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra löneskillnader som har direkt eller indirekt samband.
 7. Statistiken ger inget stöd för det påståendet. där en självklar del är jämställda löner. Vi i Facken inom industrin tänker ta vår del av ansvaret. Både när vi förhandlar om löner och arbetsvillkor, och när vi deltar i samhällsdebatten och påverkar politiken

Så når vi jämställda löner i välfärden. Publicerad: 15 januari 2014 kl. 06.10 Uppdaterad: 15 januari 2014 kl. 10.13. Detta är en debattartikel Om det fortsätter i samma takt dröjer det 23 år innan jämställda löner uppnås. Även regeringen satte i samband med Internationella kvinnodagen fokus på de ojämställda lönerna, och beslutade att tillsätta en kommission med uppdrag att ta fram förslag som ska öka den ekonomiska jämställdheten Löneklyftan mellan män och kvinnor i Sverige motsvarar genomsnittet inom EU enligt statistik från Medlingsinstitutet. Störst löneskillnad finns i Estland medan den är minst i Slovenien, Sverige medelmåtta på jämställda löner. Publicerad 25 februari 2014, kl 13:14

Kvinnor har lägre lön, inkomst och pension än mä

 1. ering och för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Du ska göra det i samverkan med d
 2. 90,1 procent Kvinnors lön i procent av mäns . Navigering. Avtal 2020. Statistiken finns på webbplatsen klockan 9:30 på publiceringsdagen. Läs evenemang. 3 december 2020 Statistiksamråd. Webbsamråd för inbjudna användare av Medlingsinstitutets officiella statistik. Läs evenemang
 3. Norrbottenskommunerna är överlag bra vad gäller jämställda medelinkomster, med Haparanda och Övertorneå på rikets två topplaceringar. Även Överkalix, Arjeplog och Pajala kvalar in bland de 15 kommuner som är bäst på jämställda löner i landet. Statistik för Kalix kommun. Jämlikhet medelinkomst - placering i landet: 6
 4. jämställda löner behöver strukturella såväl som kulturella Statistiken visar även att lönerna är ojämställda oberoende av kvinnors klass, utbildning, social position eller etniska bakgrund.13 På så sätt påverkar ojämställda löner kvinnor oavsett bakgrund

30 år med statistik om jämställdhe

 1. Mest jämställt är Nya Zeeland med ett lönegap på 5,6 procent. På andra kanten hittar vi Sydkorea där kvinnors löner är 36,6 procent lägre än mäns, enligt OECD:s statistik. Siffrorna är de senast tillgängliga från respektive land. OECD:s statistik tittar på heltidslöner och beräknar sedan kvinnors respektive mäns medianlön
 2. Jämställda löner 2019. Löneskillnader mellan privatanställda tjänstemän på svensk arbetsmarknad och arbetet för jämställda löner. Jämställda löner 2019 Jämställda löner 2019. PDF 2912kb. Rapporten innehåller två delar
 3. Under gårdagen släppte Medlingsinstitutet ny statistik om skillnaden mellan kvinnors och mäns löner. Nyheten var att lönegapet sakta är på väg att slutas, att skillnaden mellan könen nu endast är 9,9 procent. Och visst ska jämställdhetsframgångar firas, men dessvärre måste denna nyhet tas med en nypa salt
 4. dre än män. En stor del av löneskillnaderna beror på att kvinnodo
 5. 20 miljoner satsas på jämställda löner Regionstyrelsen vill satsa 20 miljoner kronor på jämställda löner i samband med lönekartläggningen från 2020 och framåt. Pengarna kommer från den satsning som regeringen och samarbetspartierna kommit överens om och som beslutats av riksdagen
 6. Rapporter Här presenteras rapporter eller utredningar som ges ut av arbetsmarknadens parter, myndigheter m.m. Material som kan karakteriseras som forskning och med anknytning till universitet och högskolor hittar du här. Materialet är sökbart efter författare eller ord i rubriken i webbplatsens sökfält
 7. ska. Bland arbetare i privat sektor, dit handelsanställda räknas, har kvinnor i dag 90 procent av mäns löner. I statistiken är alla löner omräknade till heltidslöner

Utvecklingen av löneskillnader mellan kvinnor och män i staten visas här från år 1995 och framåt. När kvinnors genomsnittslön i procent av mäns genomsnittslön är 100, är löneskillnaden 0 procent. Då har män och kvinnor samma genomsnittslön. När kvinnors lön är högre än mäns blir skillnaden matematiskt sett negativ UN Women arbetar för en jämställd värld UN Women är ett FN-organ som arbetar globalt för jämställdhet och för kvinnor och flickors rättigheter. UN Womens mål är bland annat att kvinnor ska delta i och gynnas av politiken i lika hög utsträckning som män, att kvinnor ska ha ekonomisk egenmakt och att de ska kunna leva sina liv fria från våld Löner för massor av yrken. Hitta aktuell lön för just ditt yrke. Sök fritt bland alla löner eller bläddra dig fram till rätt yrke via de olika yrkeskategorierna längre ned. Lämna gärna din egen referens. Samtliga referenser är från dagens datum och ett år tillbaka

Så jämställt är Sverige - sex punkter SVT Nyhete

jämställda löner. − Den aktiva arbetsmarknadspolitiken och den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet för-bättras. SVERIGES JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2020 5 Innehåll 1. Fackligt uppdrag: jämlik jämställdhet 6 Den fackliga feminismens fyra områden 6 Med fokus på jämlik jämställdhet genom hela livet 7 8 STATISTIK: Så jämställda är lönerna på Gotland Gotland hamnar högt upp på listan när medianinkomsten för kvinnor jämförs med motsvarigheten för män. Det kan dock konstateras att det änun är en bit kvar till helt jämställda löner Hon tycker däremot inte att utvecklingen mot jämställda löner går tillräckligt snabbt. Förra årets statistik visade en löneskillnad på 12 procent mellan kvinnor och män, vilket innebar att kvinnor då arbetade gratis efter kl.16:02 varje dag. Den senaste statistiken innebär en förskjutning i tid med fyra minuter

Över hälften av företagen i Sverige är verksamma inom tjänstesektorn. Under det senaste århundradet har det skett flera strukturomvandlingar och Sverige har gått från en branschstruktur med en jordbruksekonomi till en tjänsteekonomi Sverige. I Sverige kräver diskriminineringslagen att alla arbetsgivare med minst 25 anställda det senaste kalenderårsskiftet ska upprätta en jämställdhetsplan. Jämställdhetsplanen ska upprättas var tredje år. Diskrimineringsombudsmannen, DO, är tillsynsmyndighet, vilket innebär att DO kan kontrollera att arbetsgivare följer diskriminineringslagen Regeringen har beslutat att bidra med cirka 1,2 miljon kronor (115 000 euro) till OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) för genomförande av en internationell studie om olika metoder för att främja jämställda löner. Regeringen beslutade den 5 mars 2020 att inrätta en kommission för jämställda livsinkomster Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att minska, visar en ny rapport från Medlingsinstitutet. 2018 var skillnaden 10,7 procent, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter. Publikation. Löneskillnaden år 2018. Medlingsinstitutets rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män berättar vad statistiken säger om löner och löneskillnader, men visar också olika sätt att beräkna skillnaden

Jämställdhet - Statistikmyndigheten SC

STATISTIK Lönestatistik och annan statistik i finansbranschen. UTBILDNINGAR Relevant kunskap för dig som arbetsgivare. Om BAO. Vi organiserar så gott som samtliga banker i Sverige. Även bankerna närstående företag ingår i BAO. Till BAO hör även vissa andra typer av företag såsom hypoteksföreningar och fondmäklare. Läs mer om. Fakta och statistik Rapporter Integrationsindustrin. Om osskeyboard_arrow_down. Kontakta oss Styrelse Medlemskap Referensgrupper Delbranschföreningar Integritetspolicy Lediga jobb. 10 steg till jämställda löner. Broschyr: 10 steg till jämställda löner Relaterat i faktabanken Diskriminering och jämställdhet. Industrin visar vägen till jämställda löner I debatten om industrinormen beskrivs ibland lönenormeringen som ett hinder för jämställdhet. Statistiken ger inget stöd för det påståendet

- Statistik som säger att en receptionist i riket tjänar runt 88 procent av en lagerarbetare blev Holmens argument. Men statistik som visar att kvinno­dominerade yrken har lägre lön än icke-kvinnodominerade yrken säger inget om varför Holmen Paper är tvunget att betala lägre lön för kvinno­dominerade arbeten, säger jurist Marie Nordström som drivit fallet på DO 2018/02/23 2018/02/23 #minPensionsPodden, Birgitta Ohlsson, jämställda löner ger jämställda pensioner Lämna en kommentar Följ bloggen! Ange din e-postadress för att följa denna blogg och få meddelanden om nya inlägg via e-post Inlägg om jämställda löner skrivna av Thea Holmlund, Daniel Söderberg Talebi, Ola Palmgren, Anton Strömbäck och .carolinauppenberg. Den baseras på statistik från Medlingsinstitutet och siffror från 2017 visar att den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män är 11,3 procent

jämställda löner framgår inte alls eller bara delvis i flera av arbetsgivarnas . dokumentation. Det kan tyda på att det finns en viss särkoppling mellan vissa arbetsgivares omgångar av arbetet för jämställda löner enligt lagens kra En arbetsgivare med fler än 25 anställda ska upprätta en handlingsplan för jämställda löner vart tredje år och en plan för sitt jämställdhetsarbete. Rekrytera jämställt. Arbetsgivaren ska verka för att uppnå en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Ett sätt är att rekrytera personer av det underrepresenterade könet

Lönestrukturstatistik, hela ekonomi

 1. erade och mansdo
 2. En tredelad föräldraförsäkring är viktig för att göra arbetslivet mer jämställt. Om vi någon gång ska komma till rätta med orättvisorna mellan könen, både när det gäller lön och karriärmöjligheter, behöver föräldrarna dela mer lika på ansvaret för hem och barn, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä
 3. JÄMSTÄLLDA LÖNER INOM ARBETAR-KLASSEN 2 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 1. Introduktion 5 2. Kvinnors och mäns löner på svensk arbetsmarknad 6 Lönerna i arbetaryrken 7 3. Vägar till mer jämställda löner till år 2028 9 Ett brett låglönelyft i kronor för dem med en månadslö
 4. arium om jämställda löner. I panelen fanns också Eva Nordmark (förbundsordförande, SKTF), Claes Stråth (GD, Medlingsinstitutet), Claes Borgström (S), Gudrun Schyman (FI). Claes Stråth konstaterade att statistiken visade att de
 5. statistik. Men de ojämställda lönerna går att förändra genom en schyst och ansvarsfull löne-bildning. Vision vill bidra till ett arbetsliv där jämställda löner är en självklarhet. Övriga Ekonomer (2419), 2015 års värde Kommunal Differens Privat Månadslön 36 200 4 800 41 00
Nej, vi är inte på väg mot jämställda löner – Arbetet

arbetsförhållanden och löner. I denna rapport undersöks hur löne­ skillnaderna mellan kvinnor och män inom IF Metall utvecklats mellan 2009 och 2013. Genom att också titta på hur medlems­ sammansättningen ser ut uppdelat på män och kvinnor har löne­ statistiken kunnat analyseras djupare. Det framträder nämlige Handlingsplan för jämställda livsinkomster Förord Jämställdhet är i grunden en fråga om mänskliga rättigheter, Skillnader i lön mellan kvinnor och män påverkar i hög grad de könsuppdelad statistik. Jämställda löner om 37 år. Dela Skriv ut. SVERIGE · Published nov 3, 2020 at 06:15. För att ta del av denna artikel behöver du vara prenumerant. Artiklar märkta med är tillgängliga för alla besökare. Är du redan prenumerant? Logga in nedan. • Om du bokat.

3 Jämställd arbetsmarknad och jämställt arbetsliv 3. 3.1 Lönekartläggningar - ett effektivt medel för jämställda löner 4. 3.2 Rätt till heltid och möjlighet till deltid 4. 3.3 Förbättra anställningsvillkor för kvinnor 5. 3.4 Avskaffa kvinnors obetalda arbete 6. 3.5 Bryt den könssegregerade arbetsmarknaden 7. 2 Förslag till. I stora svenska företag som SEB och Skandia tjänar kvinnor bara drygt 70 procent av vad männen gör. Det visar en kartläggning som Aftonbladet låtit göra bland de 25 största företa Den före detta fotbollsstjärnan har en egen syn på lönedebatten inom fotbollen. I en lång intervju i brittiska The Guardian pratar före detta stjärnspelaren Frank de Boer om sin tid som spelare, nya tränarkarriären i USA - och sin syn på lönedebatten som uppstått inom proffsfotbollen. För min del så är [jämställda löner] ett skämt, säger de Boer till The Guardian 11 § Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §. I planen skall anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt

Fler kvinnor tar allt större plats i näringslivet. De senaste åren har andelen kvinnor som är chefer ökat och idag är chefsposterna nästintill jämlikt fördelade. Det är dock främst bland mellanchefer som ökningen har skett. När det gäller de något tyngre chefsposterna är det en bit kvar innan kvinnorna helt har knappat in på männen Jämställda löner - om 32 år! 2018-03-07. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar, men det går på tok för långsamt. Med nuvarande förändringstakt når vi jämställda löner först år 2050! Det är inte rimligt, takten måste öka. Nu krävs det krafttag bland arbetsgivare på alla nivåer

Lönestatistik - SK

Jämställda löner. Att kvinnor har fått mindre lön än män har varit fakta länge och det kan bero på olika anledningar. Statistik visar att män tjänar i snitt 11 procent mer än vad kvinnor gör, även fast de utför samma jobb Målet för projektet har varit att a) ta fram jämställdhetsgranskade metoder för tillämpningen av BESTA-koderna b) göra en genomlysning av BESTA-koderna i | Vinnov Jämställda löner krävs för framtidens välfärd. Vision har med hjälp av Statistiska centralbyråns statistik räknat på hur dessa strukturella löneskillnader drabbar tre yrkesgrupper inom den kvinnodominerade välfärden. Att de ojämställda lönerna handlar om strukturella löneskillnader råder det inget tvivel om Så jämställda är vi i Sverige 4 juli 2016 • 4:27 min Kvinnor har fortfarande lägre lön än männen, säger Lena Bernhardtz som presenterar ny statistik från SCB Medlingsinstitutets senaste statistik om våra ojämställda löner har framkallat kommentarer från olika håll. I gårdagens DN diskuteras de övergripande problemen, så som att kvinnodominerade yrken konsekvent har lägre löner och hur man ska få unga människor att ta hänsyn till det redan i valet av utbildning. Men även i de fall då lönesättningen är individuell - vilket den.

Vision tar ställning för jämställda löner

Lönestatistik för olika yrken och lä

Lönestatistik 2020 - Alla yrken och löner

Jämställda karriärer och löner? Arbetslivet i Sverige är fortfarande inte jämställt. Kvinnor och män befinner sig i stor utsträckning i skilda yrken och sektorer och på olika positioner. Det får konsekvenser för såväl löner som karriärmöjligheter,. Lönekartläggning ger inte jämställda löner. Riksrevisionens bedömning är att aktuell statistik ska tas fram för att bättre kunna bedöma läget och att diskrimineringslagen följaktligen behöver ses över. Lönekartläggningar är ett av statens verktyg för att främja jämställdhet i arbetet

Jämställdhet - Statistik och fakta om jämställdhe

Om statistiken: Vi redovisar lön för de största grupperna av anställda inom respektive yrkeskategori, uppdelat på Stockholm och övriga Sverige. Siffran i parentesen är förändringen i procent från föregående år. Förändringen behöver inte innebära individuellt höjda eller sänkta löner, utan kan bero på förändringar i urvalet Jämställd lön nu! Jämställd lön nu! 22 januari 2018 04:00. Löneskillnaden anses vara könsneutral. Således kan arbetsgivaren hänvisa till nationell statistik,. Bland kvinnor i arbetaryrken har lönerna ökat med 4,7 procent, Breda överenskommelser för jämställda löner. Lönerapporten 2017 innehåller också statistik om löner för arbetare respektive tjänstemän, lön efter sektor och lönenivåer i olika län Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Denna webbplats syftar till att göra boken tillgänglig för fler . Om webbplatse 3.3 Lagstiftningen och jämställda löner 44 3.4 Kollektivavtalen och jämställda löner 46 3.5 Statistiken och jämställda löner 46 3.6 Sammanfattning 47 Bilaga 1 Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 2012) 48 BILAGA 2 Beskrivning av individerna i lönestrukturstatistiken 4

Jämställda löner S

Lönestatistik för Jurist gör att du enkelt ser om du har rätt lön. Medellöner för detta yrke och andra inom Ekonomi, juridik, samt annan nyttig statistik Jag kommer precis från Järva, där jag träffade kvinnor som har helt andra problem när det gäller jämställt arbete och jämställda löner. Men vi ska komma ihåg att vi i det här landet, där vi kan vara mycket stolta på många områden, firar 100 år av kamp för jämställdhet Statistik. I statistikförteckningen hittar du all Statistikcentralens statistik samt länkar till andra producenter av Finlands officiella statistik. Du kan söka statistik efter ämne, nyckelord, producent eller i bokstavsordning. Statistik efter ämne. Välj ämne i listan. Efter det ser du statistik med anknytning till ämnet Vi vägrar att vänta 68 år på jämställda löner. Den officiella statistiken innehåller flera bekymmersamma fakta. Som att kvinnodominerade yrken ofta är organiserade utifrån deltider, att.

Sverige långt ifrån bäst på jämställda löner SVT Nyhete

Statistik | systerskaparna

Nätverket jämställda löner Nätverket jämställda löner

På Island blir det från och med nu olagligt att betala högre lön till män om de har samma arbete som kvinnor. Den nya lagen började gälla i måndags, och ska leda till att löneklyftan har. Centrum för global HRM (CGHRM) och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE) anordnade 15 maj 2019 ett seminarium på temat lönesättning och jämställda löner. Löner och lönesättning är centrala frågor på arbetsplatser och i samhällsdebatten. Vid det här seminariet presenterade två forskargrupper sina studier Jämställda löner är det något för Västra Götaland? När man tar del av statistiken för hur jämställda eller jämlika löner i Västra Götaland har förändrats så ser det ju positivt ut. En ökning med 15 % istället för 13% till övriga grupper LÖNEKARTLÄGGNING. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vill se straff mot företag som inte arbetar aktivt med lönekartläggningar och jämställda löner. Men LO och Svenskt näringsliv tror inte på den metoden Företag i el- och energibranschen är generellt attraktiva och jämställda arbetsgivare med trygga anställningar, låga sjuktal och lika möjligheter vad gäller chefskap och löner för män och kvinnor, det visar Nyckeltalsinstitutets senast branschmätning. - Ingen annan bransch visar så goda värden för Attraktiv Arbetsgivarindex och Jämställdhetsindex som el- och energibranschen i.

Facken vill ha avtal om jämställdhet | Ingenjören

Lönekartläggning - hjälp i det årliga arbetet D

Kommissionen för jämställda livsinkomster får i uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. Kommissionen ska främst föreslå åtgärder som leder till jämställda löner, jämställda livsinkomster, en jämställd fördelning av det offentligas stödåtgärder till kvinnor och män samt jämställda. Jämställda löner och rollen som företrädare. Som inloggad företrädare kan du här få vägledning i hur du kan jobba för jämställda löner på arbetsplatsen. Logga in Relaterat till jämställdhet. Sexuella trakasserier - så jobbar du förebyggande och långsiktigt. Läs mer om. Jämställda löner kostar 36 miljarder; Utbildning ska hålla hög kvalitet; men Sacos statistik visar att de är underrepresenterade som chefer i samtliga sektorer. Trots att andelen kvinnliga chefer har ökat på senare år visar detta tydligt att vi alltjämt är långt ifrån ett jämställt arbetsliv

FLORENCE i upprorens tid - Vårdfokus

Mer jämställda löner - facket ändå missnöjt. Publicerad 17 jun 2014 kl 11.52. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskade 2013. Men minskningen var liten: 0,5 procentenheter. Foto: Colourbox Stäng fullskärmsläge. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskade 2013 2 (16) för att främja jämställda löner genom att motverka osakliga ; löneskillnader, analysera den isländska modellen för lönecertifiering och den brittiska respektive tyska modellen för lönetransparens med fokus på hur dessa skulle kunna utvecklas och anpassas för att tilllämpas i Sverige, och vilka resultat och konsekvenser de i så fall skulle få, samt utifrån denna analys. Härnösands kommun är bland de bättre i landet när det kommer till jämställda löner. Det visar nya..

 • 1 msk pumpakärnor kcal.
 • Tätningslist dörr byggmax.
 • Roliga latinska ord.
 • Dansk fläskfile 2017.
 • Hur lägga upp gemensam ekonomi.
 • Hdi ranking 2016.
 • Ford explorer 1996.
 • Norma opera handling.
 • Carat stockholm.
 • Manligt och kvinnligt normer.
 • Kåvepenin immunförsvar.
 • Bortsprungna hundar facebook.
 • Budget bröllop.
 • Seinfeld highest rated episodes.
 • Tv4 praktik.
 • Sjf stipendium riva del sole.
 • Manfred mann medlemmar.
 • Våra studenter kan inte svenska.
 • Flytande försäkring pris.
 • Windows 7 dual monitor wallpaper.
 • Jaguar xj6 serie 1.
 • Gant baby rea.
 • Harry potter och de vises sten.
 • Capio läkarhus lysekil lysekil.
 • Seborroiskt eksem mat.
 • Fortnox öresutjämning.
 • Dreamscene windows 7.
 • Xbox one hintergrundbilder download.
 • Yamaha sa2200 specs.
 • Talproblem afasi.
 • Wohnung mieten greifswald wgg.
 • Python kurs stockholm.
 • Us polo assn jacka.
 • Джак изкормвача.
 • Hyra lägenhet bräkne hoby.
 • Daysy p dator recension.
 • Sannolikheten att få en sexa på två kast.
 • Steckbrief der jünger jesu.
 • Fotsvamp barn 3 år.
 • Japanska trädgården sushi meny.
 • Draperi istället för dörr.