Home

Interkulturell kompetens

Och interkulturella möten kan vara utmanande - ibland. Därför behöver vi lära oss hur vi konkret går till väga. Vi behöver interkulturell kompetens som av många forskare anger som en nyckel för att skapa konstruktiva och effektiva interkulturella möten. Men vad är interkulturell kompetens och hur blir du interkulturellt kompetent Interkulturell kompetens är att kunna överbrygga fördomar och barriärer för att kommunicera effektivt inom organisationen, skolan eller i samhället. Ökad självinsikt om våra känslor, tankar och agerande i mötet med andra är essentiellt och leder till mer öppenhet, tolerans och självsäkerhet Interkulturell kompetens - Mötet mellan olika referensramar. Varje dag möter, samverkar och samarbetar vi med andra människor. Den egna effektiviteten, verksmässiga höjden och resultatet påverkas av hur bra dessa möten går - vad du får och vad du lämnar ifrån dig i fråga om information och intryck Beskrivning av: Interkulturell kompetens - Mötet mellan olika referensramar Varje dag möter, samverkar och samarbetar vi alla med andra människor. Den egna effektiviteten, verksmässiga höjden och resultatet påverkas av hur bra dessa interaktioner går - vad du får och vad du lämnar ifrån dig i fråga om information och intryck Du ser inte världen som den är, du ser den som du är. Vårt arbete med interkulturell kompetens (IKK) handlar dels om kunskap om olikheter men mer om förhållningssätt för att hantera olikheter och insikt i deltagarnas egna glasögon; hur deras sätt att se på världen påverkar tolkningar, relationer och beslut

egentligen innebär att ha interkulturell kompetens, om interkulturell kompetens är någonting som man kan förvärva genom en utbildning och vad det innebär i praktiken. 1.2 Disposition Jag kommer att inleda med en tillbakablick av hur behovet av en interkulturell pedagogik och kompetens har växt fram Interkulturell kompetens i mötet med den arabiska kulturen En stor del av Sveriges nya medborgare kommer från den arabiska kulturen. När vi möts är det troligt att det uppstår svårigheter att förstå varandras kulturella koder, värderingar och normer besitta en interkulturell kompetens. Bakgrund. Om man ska kunna förstå sig på själva begreppet mer under ytan så är det först och främst viktigt att man verkligen vet vad kultur är för något. Man skulle kunna beskriva kultur som något representerat utav värderingar,. Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar representerar, alltså att se på flerspråkighet som en kompetens, en rikedom

Grund 3: Interkulturell kompetens - Kompetensverksta

 1. på halvfart, 50 Yhp. Studieort: Distans med träffar i Värnamo eller Oskarshamn. Programstart: September 2020
 2. Interkulturell kompetens processleds av Inna Saxe med lång erfarenhet av arbete med kommunikation i olika former och på olika nivåer i organisationer och företag. Hon har levt och arbetat i fyra länder, samt varit projektledare för internationella projekt i ett tiotal länder
 3. interkulturell pedagogik trots allt menar finns i läroplanen och i lärarintervjuerna. 2.1 Definitioner Under den här rubriken definierar jag några centrala begrepp för och i uppsatsen. Begreppet Mångkultur beskriver ett tillstånd, alltså hur någonting är
 4. Covid-19 - Interkulturellt perspektiv. Personer som inte är födda i Sverige och som är anhöriga till någon som är långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning riskerar isolering och marginalisering på grund av sin omsorgsroll samt på grund av språkliga, kulturella och socioekonomiska faktorer

Målet är interkulturell pedagogisk kompetens. Boken riktar sig till blivande och verksamma lärare och skolledare. Den ger ett nytt perspektiv till alla som är intresserade av interkul turella frågor och som vill förändra skolan till att bli en central plats för positiva mångkulturella möten Titta på filmen där Patrick Gruczkun, utbildare i interkulturell kompetens, berättar om interkulturella möten. Sätt av lite tid till att reflektera över filmen, enskilt och/eller i grupp. Läs teoritexten som ger mer bakgrundsinformation, teori och modeller som hör till ämnet under Läs en text Interkulturell kompetens Inbjudan till utbildning på GR den 14 oktober 2020 kl 09.00-16.00 Kompetens- och verksamhetsutveckling Migration och mångfald är något som kännetecknar vår samtid och det svenska samhället på 2000-talet. Vid millennieskiftet var 11 procent av Sveriges befolkning födda utomlands Ordet interkulturell står för en handling, aktion och rörelser mellan individer, medan mångkulturell anger ett tillstånd, en situation, en position. Man kan därför tala om en interkulturell pedagogik i en mångkulturell skola. (Lorentz, 2007, s. 98) I den här litteraturstudien presenteras vad forskning säger om interkulturell. Målet är interkulturell pedagogisk kompetens. Boken riktar sig till blivande och verksamma lärare och skolledare. Den ger ett nytt perspektiv till alla som är intresserade av interkul­turella frågor och som vill förändra skolan till att bli en central plats för positiva mångkulturella möten

Interkulturell Kompetens studier

 1. Föreläser, utbildar, coachar, organiserar workshops och agerar som konsult/mentor inom interkulturell kompetens, interkulturellt ledarskap, interkulturell kommunikation, interkulturellt bemötande samt inom integration och den arabiska kulturen. Tel: 0766 146192 Mail: madeleine@xenaconsulting.se Hemsida: xenaconsulting.se . T ill sidans topp
 2. Interkulturell kompetens Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör
 3. I kurspaketet Hållbar interkulturell kompetens ingår följande två delkurser: Kultur och mångfald, 25 Yhp Innehåll: Här får du kunskap om kulturella och sociala förhållanden i andra länder, kulturella olikheter och likheter

Interkulturell kompetens - Mötet mellan olika referensrama

Vi diskuterar hur interkulturell kompetens länkar till värdegrunder för KTH:s, andra universitets och organisationers värdegrunder,tillglobalt medborgarskap och till hållbar utveckling. Kursen tar även upp emotionella aspekter av internationellt lagarbete, utlandsvistelser, utlandsstationering och återkomst till hemlandet En tredjedel av utvecklingsstödet går i år till internationell och interkulturell utveckling. Hon tycker att kursen har gett henne en utmärkt interkulturell träning. Enligt honom är närpoliserna välkomna i området och de har en stor interkulturell kompetens. Hodgkinson instämmer i behovet av interkulturell samverkan och förståelse

Interkulturell kompetens - Mötet mellan olika

Interkulturell kompetens. Interkulturell kommunikation. Kulturella olikheter påverkar vår vardag, de inspirerar och utvecklar oss, men kan också leda till missförstånd och konflikter. Genom att undvika dessa sparar du och dina medarbetare tid och andra resurser som ni istället kan använda för att fokusera på era kunder och er lönsamhet Det kan leda till interkulturell kompetens, ett nyckelbegrepp som ofta tas för givet utan teoretisk analys. Utredningens vision är att internationell förståelse och interkulturell kompetens ska utgöra en självklar och integrerad del inom utbildning och forskning. För att nå visionen föreslås ett antal mål Interkulturell kompetens är något vi kan utveckla, det är mer en strävan och inget där man ska anse sig vara fulländad. Kompetensen i den interkulturella relationen skapar perspektiv i livet. När vi blir stöpt i en kultur är det inte alltid så lätt att förstå varför vissa kulturer fungerar på ett annat sätt

Interkulturell kompetens - Samarbetsbolage

I vårt arbete med interkulturell kompetens använder vi följande modell som ett pedagogiskt verktyg att bygga utbildningsinsatsen kring. Den är framtagen av Samarbetsbolaget och delar in den interkulturella kompetensen i sex steg. 1. Självmedvetenhet (Detta är min sanning) 2. Perspektivmedvetenhet (Min sanning är inte Sanningen) 3 Interkulturell kompetens kan stärka medicinsk forskning. Samarbetet mellan forskare i Östersjöregionen har aldrig varit starkare. Ändå finns stora utmaningar, vilket blir tydligt i en aktuell debatt i Tyskland om digitaliseringar i vården där politiker lyfter fram Sverige som förebild

Interkulturell kompetens är nyckeln till internationell framgång I en alltmer globaliserad värld blir det viktigt att vara medveten om hur olika kulturer kan påverka företagets verksamhet och hur det kan vara nyckeln till att nå framgång på den internationella marknanden. Är vi medveten om kulturskillnanderna kan det också hjälpa oss att leda våra organisationer mer [ Interkulturell kompetens. I en globaliserad värld är kunskapen om olika kulturer en nödvändighet för framgångsrika internationella relationer och samarbeten interkulturellt lärande. interkulturellt lärande, dynamisk lärandeprocess där individen skaffar sig kunskaper och redskap som gör det möjligt att leva med och hantera kulturella skillnader inom ramen för ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle. Sveriges riksdag fattade 1985 beslut om ett interkulturellt synsätt (39 av 274 ord Interkulturalitet (av prefixet inter-, mellan, och det antropologiska kulturbegreppet) avser interkulturell kommunikation i skolan och inom ett samhälle, det vill säga mötet mellan personer från skilda kulturer (med skilda modersmål och levnadsregler) och ömsesidig förståelse dem emellan. [källa behövs] Begreppet skiljer sig från det närbesläktade begreppet mångkulturalitet som.

Målet är att eleverna ska utvecklas, få interkulturell kompetens och möjlighet att omsätta teori till praktik. Det säger Gisela Bohlin, internationaliseringsansvarig på Göteborgs Tekniska Gymnasium som genom Atlas praktik skickat elever till Kina, Indien och Sydafrika Pris: 315 kr. häftad, 2018. Skickas om 3 vardagar. Köp boken Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola av Hans Lorentz (ISBN 9789144124063) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Interkulturell pedagogisk kompetens . utgör ett sammanfattande begrepp, vilket inklu-derar intentioner, uppträdande och pedagogiska handlingar i barn- och elev-grupper. Detta medför att personalen genom att arbeta med mångkulturella

T1 - Interkulturell kompetens kan stärka medicinsk forskning. AU - Hansson, Nils. AU - Herwald, Heiko. AU - Paulsson, Kajsa. AU - Fleßa, Stefan. AU - Nilsson, Peter M. PY - 2020/1/29. Y1 - 2020/1/29. N2 - Samarbetet mellan forskare i Östersjöregionen har aldrig varit starkare Verktyg för interkulturell kompetens inom yrkesutbildning. Läs mer genom att enkelt gå in på den kostnadsfria e-inlärningskursen. Relevanta lärandemål och verktyg för interkulturell kompetens för personal inom yrkesutbildning och arbetsbaserade mentorer inom branscher för trä, metall och fordon, säger oberoende Erasmus + utvärderare Ett interkulturellt perspektiv betyder också att man reflekterar över ifall personalen behöver särskild kompetens, och om det behövs särskild information, anpassning eller utbud till patienter, brukare och anhöriga. Hinder för en jämlik hälso- och sjukvård och socialtjäns Barnskötare med interkulturell kompetens. Ansökan till höstens kurser är nu stängd. Barnskötarutbildning. Vår barnskötarutbildning vänder sig både till dig som redan arbetar på förskola och vill få den formella kompetensen och till dig som ännu inte arbetar på förskola/fritidshem

Historieundervisning och interkulturell kompetens Historieämnet har en viktig roll att spela i vår mångkulturella och globaliserade samtid och kan bidra till att ge elever möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens Interkulturell pedagogisk kompetens . Boken interkulturell pedagogisk kompetens behandlar frågan om den kompetensen kan bidra till ökad integration i dagens och framtidens skola. Interkulturell pedagogisk kompetens bidrar i skolans värld till att skolan blir en central plats för positiva mångkulturella möten Yrkeshögskoleutbildning Hållbar interkulturell kompetens För dig som är yrkesverksam och vill utvecklas inom ditt yrke finns nu möjligheten att gå en kortare YH-utbildning som Högskolan för lärande och kommunikation, erbjuder i samarbete med Campus Värnamo Hör Patrick Gruczkun på Göteborgsregionen (GR) berätta om kursen Interkulturell kompetens som han leder. Kursen finns i vårt öppna kursutbud men går även att..

Interkulturell kompetens i mötet med den arabiska kulture

Det är interkulturell kompetens i praktiken. Praktiskt arbete med händerna är också bra, både för att utveckla färdigheter som stärker självkänslan och för språkutvecklingen. Beate Leichtle arbetar mycket med kreativa aktiviteter och hantverk Interkulturell kompetens Vägledaren: medvetenhet om strukturella faktorer • Samhällsklimatet & Politiska faktorer (möjligheter & Hinder) • Institutionens och centrala aktörers vilja och förmåga att anpassa sin verksamhet och personal till den kulturella mångfalden Utveckla professione

Interkulturell kompetens kan ses som utvecklingen av förståelse, respekt och empati för personer med olika nationell, kulturell, social, religiös och etnisk bakgrund [2] och är en viktig del av professionellt bemötande i exempelvis vårdsammanhang interkulturell kompetens hos grundsärskolans speciallärare i mötet med elever och föräldrar av annan kulturell bakgrund. Undersökningen baseras på 17 halvstrukturerade intervjuer med fokus på respondenternas beskrivningar av mötet med och erfarenheter av, olika kulturbakgrunder och elever och familjers livsvärldar Interkulturell kompetens. 1. Interkulturell kommunikation i affärsvärlden 2. Grundkurs (seminarium) om interkulturell medvetenhet 3. Cross-culture om specifika länder (tex.: Frankrike, Ryssland, Spanien, Tyskland, Kina, Arabvärlden etc) Målen med våra kurser Skolandet av interkulturell kompetens handlar, inom ramen för utbildningen, om ett nyanserat och kontinuerligt reflekterande kring spänningsfältet mellan det universella och det partikulära, fostran och frihet, det givna och det konstruerade och om vilka konsekvenser dessa spänningsfält får för utformandet av den pedagogiska praktiken Men folkhögskolan erbjuder även en mängd andra kurser, t.ex. språkverkstad där deltagarna kan fördjupa sina kunskaper i samhällsfrågor och svenska språket, svenska från dag ett som ges för att kunna erbjuda deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden, och utbildning till barnskötare med interkulturell kompetens

Vad är kulturell kompetens för något

2020-08-24 Hållbar interkulturell kompetens. Kursen Hållbar interkulturell kompetens 50 YH-poäng är öppen för sen anmälan. Kursen är särskilt riktade till dig som arbetar och samtidigt vill ha möjlighet att förkovra dig i ett ämne som intresserar dig Interkulturella perspektiv är helt enkelt nödvändiga för att vi i pedagogiska sammanhang ska kunna förstå och förhålla oss till vår egen globaliserade och mångkulturella värld av i dag. Interkulturella perspektiv är avsedd som kurslitteratur vid lärarutbildningar samt vid andra pedagogiska utbildningar på universitet och högskola

Utbildning Lahdenperä AB

Interkulturell kompetens består också av diskursiva kompetenser i samhället, enkelt sagt samtals som hölls i olika nivåer bland olika samhällsgrupper, exempelvis media, skolan, högre utbildningen, osv. Att begripa och förstå diskursiva skevheter kan bidra till förståelse för människornas inre kulturella insikter Lena Fridlund har i sin avhandling Interkulturell undervisning - ett pedagogiskt dilemma undersökt hur lärare och rektorer i grundskolan motiverar åtskild undervisning för vissa elever. Lena Fridlund vill med sin studie visa på hur olika yrkesutövare inom grundskolan uppfattar undervisning för elever med utländsk bakgrund och hur det formuleras och motiveras i dokument Interkulturell står, till skillnad från mångkulturell, för interaktion. Medan mångkulturell beskriver ett tillstånd, så beskrivs interkulturell en handling, en rörelse. Vill du läsa mer om ett interkulturellt perspektiv? Läs mer här. Det är kapitel 3 ur min bok Interkulturell pedagogisk kompetens Author: , Category: Digital bok. Allt för F-6. Här hittar du läromedel, tryckta såväl som digitala för förskoleklass till sjätte klass

Utbildningsdagen om interkulturell kompetens är en vidareutveckling av de mycket upattade kurserna som genomfördes inom ESF-projektet Nya GRannar. Kursdagen bygger på modellen Sex steg för interkulturell kompetens. Metoden är interaktiv och kortare föreläsningar varvas med övningar, gruppdiskussioner och filmklipp Interkulturell kompetens och vikten av ett normmedvetet förhållningssätt Normkritik och hälsobudskap Moa Hallmyr Lewis, folkhälsovetare Maria Magnusson, med. dr, dietist, sjuksköterska . www.gu.se . www.gu.s Ahmed Abdirahman VD & grundare | The Global Village Jag är väldigt glad över att jobba med en byrå med bred interkulturell kompetens. ThirdChapter har hjälpt företag och organisationer att nå ut till mångfalden bland besökarna på Järvaveckan på ett kreativt och inspirerande sätt Arbetar du som barnskötare och vill ta steget vidare? Hos oss finns möjligheten att bli behörig förskollärare! Utbildning ges delvis på distans med en obligatorisk campusdag i veckan. Programmet bygger på dina egna och dina kurskamraters yrkeserfarenheter. Genom vår interkulturella profil får du den kunskap som efterfrågas på landets förskolor Kurser inom interkulturell kompetens Nu har du möjlighet att söka till kurser inom interkulturell kompetens! Den 15 april meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) vilka som beviljats statsbidrag för att starta korta yrkeshögskoleutbildningar

Vad är interkulturellt förhållningssätt? - Flera språk i

Workshop interkulturell kompetens i medarbetar- och yrkesrollen i Västervik. Välkommen att delta i en kostnadsfri workshop som ger dig förutsättningar för bra kulturförståelse och bemötande i kulturmöten på arbetsplatsen samt en fördjupning i interkulturell kommunikation FRÅN MONOKULTURELL TILL INTERKULTURELL PEDAGOGISK FORSKNING 45 Det finns många olika sätt att definiera termen interkulturell, beroende på i vilket sammanhang den används. Det gemensamma för termen interkulturell är dock att den refererar till en interaktionsprocess med ömsesidig kontakt mellan personer med olika kulturella bakgrunder

Jonas Dieden | CoreCode

Hållbar interkulturell kompetens - Studera - Jönköping

Interkulturellt företagande. Programmet ger dig en bred utbildning med en kombination av företagsekonomi, humanistiska ämnen och språkstudier. Du utvecklar kunskaper och färdigheter för arbete med företagande i internationella sammanhang Interkulturell kompetens. Sammanfattning. Behörighetskrav. Admitted to the programme Kaospilot 180 ECTS credits. Kursplan Kurskod: 2018KK version 1 Engelsk benämning: Intercultural competenc Dessutom får du en interkulturell kompetens som ger dig en djupare förståelse för barnens förutsättningar. Du kan ansöka till barnskötarutbildningen i kursens lokal i Angered Centrum på Spadegatan 1 eller på Mångkulturella finska folkhögskolans webbsida

Gertrud Fuchs handledare UGL i CoreCodes regi

Interkulturell kompetens i integrationsarbetet (23 maj) - ny kurs! Teori och praktik i verksamhetsutveckling. Plats: Eslövs medborgarhus, Kyrkogatan 1, Eslöv. Datum: 23 maj 2018. Tid: 09.00 - 12.00 (kaffe från 08.30 - kom och mingla!). Det är mycket viktigt att våra lärarstudenter får en internationaliserad medvetenhet, de kommer att möta interkulturella studentgrupper som lärare, berättar Per Simfors. Genom att bredda lärares pedagogiska kompetens kan det bidra till att reducera antalet personer som lämnar skolan för tidigt Med social kompetens menas personlig, interpersonell och interkulturell kompetens och alla beteendeformer som hjälper individen att delta i samhällslivet och arbetslivet på ett effektivt och konstruktivt sätt. Det är kopplat till personlig och social välfärd Detta program förenar spetskompetens i språk med interkulturell kommunikation och förbereder för en bred arbetsmarknad. Du får en global språklig bildning och en kulturell kompetens för att verka inom internationella miljöer och hantera interkulturella möten och möjligheter

Om föreläsaren: Patrick är beteendevetare som specialiserat sig på interkulturell kompetens, kommunikation och konflikthantering. Sedan 2004 har han arbetat med utbildning och processledning i Sverige samt haft uppdrag i Polen, England, Norge och Sudan Interkulturell kompetens är en rad kognitiva, affektiva och beteendefärdigheter som leder till effektiv och lämplig kommunikation med människor i andra kulturer.Effektiv interkulturell kommunikation hänför sig till beteenden som kulminerar med att uppnå de önskade målen för interaktionen och alla parter som är involverade i situationen interkulturell kompetens har temat mat inte varit det centrala studieobjektet. Syftet med undersökningen är att ta reda på huruvida de analyserade texterna främjar utvecklingen av interkulturell kompetens eller inte. De tre läromedlen Mål (2012),.

Interkulturell kompetens - CoreCode Internationa

Målet är interkulturell pedagogisk kompetens.Boken riktar sig till blivande och verksamma lärare och skolledare. Den ger ett nytt perspektiv till alla som är intresserade av interkul­turella frågor och som vill förändra skolan till att bli en central plats för positiva mångkulturella möten Workshop på temat interkulturell kompetens Migration och mångfald är något som kännetecknar vår samtid och det svenska samhället på 2000-talet. Vid millennieskiftet var elva procent av Sveriges befolkning födda utomlands, motsvarande siffra 2017 var 18,5 procent. Aldrig tidigare har vårt svensk

Mikael Jonsson | CoreCode

Ta mig till kurser inom interkulturell kommunikation. Vidare råder i Sverige en norm att i professionella sammanhang vara relativt sparsam med känslor - ett beteende som absolut inte funkar i Ryssland, där snålhet med känslor kan tolkas som maktspel och list, som att du har något att dölja EFL Skräddarsytt: Om interkulturell kompetens och olika dimensioner i kulturell skillnad handlade den senaste PartnerMentor-sammankomsten, som ägde rum på E.ON i Malmö. Programmet omfattar totalt åtta månader och består av 75 mentorer och adepter från Alfa Laval, Axis, Baxter, Bona, CGI, E.ON, Orkla och Tetra Pak. Partner Mentor-programmen, som har getts i EFL:s regi i snart femton..

Cecilia Hammarström genomför UGL hos CoreCode samt leder

Interkulturellt - Nationellt kompetenscentrum anhörig

Det vi anser höra till god kommunikativ kompetens, till exempel då det gäller hälsningsfraser, pauser i konversationer eller småprat med främlingar, styrs av vår egen kulturella bakgrund. Dessa skillnader i kommunikationsstil kan dock lätt leda till missförstånd i interkulturell kommunikation. Det vi anser höra till god kommunikativ kompetens, till exempel då det gäller. Interkulturell kompetens, coaching & språk träning Vi hjälper dig /dina anställda att lyckas på en multikulturell arbetsplats i Sverige eller utomlands Föreläsning med Patrick Gruczkun, beteendevetare som driver samarbetsbolaget, www.samarbetsbolaget.se Utbildningsdagen handlar om interkulturell kompetens generellt samt mer specifikt om hur vi kan kommunicera, samarbeta och hantera konflikter framgångsrikt i interkulturella miljöer. Fokus ligger på det professionella och empatiska förhållningssätt, även till svåra möten

Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens

olika nivåer, i syfte att förstärka den interkulturella kompetensen i socialt arbete. Översynen bör avse såväl behovet av förstärkt fort- och vidareut-bildning för yrkesverksamma i socialt arbete som behovet av förändringar och tillägg för socionomstuderande på grundutbildningsnivå. Socialstyrelse Interkulturell undervisning - ett pedagogiskt dilemma talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser Lena Fridlund. Distribution: ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS Box 222 SE-405 30 Göteborg, Sweden Tryck: Geson Hylte Tryck, Göteborg, 201 Interkulturell kompetens innebär att vi förstår och kan förklara kulturell skillnad genom jämförelse. Men någon strategi för att lösa problem finns inte. Med transkulturell kompetens förstår läraren skillnader och kan lösa interkulturella problem och konflikter utan att nedvärdera någon identitet. Vidare kan lärare

En höjd interkulturell kompetens hos myndigheter och vårdgivare kan förhindra detta. Att åldras i främmande land. I min bok erbjuds du som läsare förutom förståelse för äldre med utländsk bakgrund även konkreta tips och verktyg för hur du hindrar att kulturkrockar uppstår 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment Kursen Etniska relationer - interkulturell kompetens syftar till att ge studenten insikter om migration och kulturell mångfald i det svenska samhället. Här introduceras bland annat den politik som i Sverige har förts i frågor som rör invandrare och ursprungsbefolkningar Interkulturell kompetens användbar i yrkesutbildning Publicerat: 2017/03/16 Aventus College i Apeldoorn, Nederländerna, var nyligen värd för besökare från Sverige, Österrike och Tyskland som en del av Erasmus + Interkulturell kompetens inom yrkesutbildning för trä, metall och fordonsindustrin projekt 6. Examination Examinationsform anges vid varje moment (1001-1008) och specificeras i delkursmanual. Examinationsformer per delkurs Delkurs Migranter i lokalsamhället Moment 1001, Skriftliga inlämningsuppgifter, Seminariedeltagande med muntliga presentationer, Obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning Moment 1002, Skriftlig salstentamen Delkurs Sveriges mångfald av migranter. Interkulturell kompetens. Goda råd och erfarenhet är mycket värt i många olika situationer när kulturer möts i världen. Affärskultur. Affärer och kultur hänger ihop. Det finns många fallgropar och frågetecken. Kommunikativt ledarskap. Alla kan vara ledare oavsett position i organisationen

Pressinbjudan: Ökad mångfald inom Försvarsmakten | Bosnien

Interkulturell kommunikation är den kommunikation som sker mellan människor med olika kulturell bakgrund. Ur ett interkulturellt perspektiv behandlar detta moment å enda sidan samtalsstrategier, kommunikativ kompetens, värderingar och attityder,. interkulturella sociala arbetet behövs interkulturell kompetens, eller kulturkompetens, vilket är det begrepp som kommer att problematiseras och analyseras i denna studie. Ämnet är i och med rapporten från Socialstyrelsen högst aktuellt, intressant och värt att. Inlägg om Interkulturell kompetens skrivna av malincw. Jag hittar begreppet interkulturell kompetens lite här och var. Främst hos utbildningsanordnare och kommunikationsbyråer av olika slag som erbjuder tjänster inom området.Funderar dock på hur väl förankrat begreppet är hos de personer och företag som är målgruppen för de här tjänsterna I går träffades vi allihop för tredje gången. Ämnet för dagen var interkulturell kompetens. Jag började med en case-liknande övning där deltagarna fick fundera över fyra lärare som förhöll sig på fyra olika sätt till elevernas kultur. Sedan fick grupperna fyra lappar där det stod: nonchalerande, exotiserande, mångkulturellt och interkulturellt förhållningssätt Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning . 7,5 HP. Kursen är en introduktion till studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt perspektiv. Kursen ger en översikt av teorier och metoder för att förstå, analysera och hantera studie- och yrkesvägledning ur ett normkritiskt och interkulturellt perspektiv

 • Grevinnans rum raktvål.
 • Svab felkoder 346.
 • Krystilia osrs.
 • Pagets sjukdom behandling.
 • Scania husbuss.
 • Utnulling kryssord.
 • Fästa köksö i golvet ikea.
 • Europadomstolen haag.
 • Glass kondenserad mjölk vanilj.
 • Kevin sorbo alter.
 • Posthotellet lunch.
 • Risotto utan vin.
 • Hjärntumör operation biverkningar.
 • Fru otrogen på jobbet.
 • Kommunicering förvaltningslagen.
 • Sjukvårdsväska militär.
 • Steckbrief der jünger jesu.
 • Nyårsmeny östersund.
 • Lütschetalsperre.
 • Bygga egen pool betong.
 • Pfss 1177.
 • Boxer premium.
 • Cadillac ats 2.0 t test.
 • Socialliberalism nyliberalism.
 • Badrumsfläkt 12v.
 • Vad är ekologiskt.
 • Knaster i huvudet.
 • Farol do cabo de sao vicente.
 • 50 tals drinkar.
 • Brottscentralen tv4 play.
 • Hur vet man om skorna är för små.
 • Image företag.
 • Vilken dykdator ska jag köpa.
 • Hur mycket gage.
 • Sätta in pengar till intagen.
 • Robsoft optik.
 • Russian national anthem name.
 • 100.000 euro gewinnen.
 • Daniela ruah reddit.
 • Carport 3 bilar.
 • Militär styrka synonym.