Home

Vad är en kvarleva källa

Skillnad på kvarleva och berättande. Hej! Vad är en kvarleva? Vad är skillnaden mellan kvarleveaspekt och berättande aspekt. Jag förstår inte min lärare som förklarar det för mig, kan någon med enklare ord förklara vad det är och hur man ska ta reda på om någon källa är kvarleva eller berättande En källa är något som berättar om hur det var förr. Med hjälp av källor kan vi lära oss om vår historia. Det finns två olika sorters källor, kvarlevor och berättande källor. En kvarleva är ett föremål som du kan ta på, till exempel ett skelett, ett mynt eller en kruka 1. Vad är en källa? Svar: Någonstans där man hämtar kunskap 2. Vad menas med en kvarleva? Ge några exempel på kvarlevor. Svar: Något som finns kvar från en tidigare historisk tid. Till exempel ruiner. 3. Berättande källor kan vara antingen skriftliga eller muntliga. Ge några exempel på skriftliga respektive muntliga källor 1. Vad är en källa? En plats att hämta något från. 2. Vad menas med en kvarleva? Ge några exempel på kvarlevor. Något som finns kvar efter att något hänt. T.ex. ruiner, fosiler, dagböcker,..

En kvarleva är som en källa, det är ofta föremål, typ en dagbok, ett dokument, ett foto som är en kvarleva. Dessa föremål lever kvar och ger oss information om hur det var i verkligheten. Det är helt enkelt något som finns kvar från en äldre tid och som kan ge oss information om hur det var/såg ut osv Historiker arbetar med två typer av källmaterial, berättande källor och kvarlevor. En berättande källa är vanligtvis någon typ av text, t.ex. en bok, en tidning, ett brev, en skriftrulle eller en bit pergament eller papyrus. Det kan också handla om inskriptioner ristade i sten, monument eller byggnader. Här ser vi fragment av Abusir-papyruset, ett a En primärkälla är skriven av en person som var med vid själva händelsen, en sekundär bygger på vad den primära berättat, alltså andrahandsuppgifter. Ibland kan en kvarleva vara en berättande källa t.ex. en dagboksanteckning. Som kvarleva är dagboksanteckningen ett spår av själva händelsen, alltså författandet

Det är viktigt att ha klart för sig vad det är man har att göra med. Till identifikationen av en källa hör också att klargöra hur man som forskare tänkt använda sig av källan, dvs. ska källan användas som kvarleva eller som berättande källa? Detta beslut får nämligen konsekvenser för tillämpningen av nedanstående. En person som skapar historia måste göra ett urval bland tillgängliga källor och bestämma själv vad som är viktigt att återberätta. Man brukar skilja på två olika typer av källor: kvarlevor och berättelser. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet 1. Vad är en källa?: Någonstans där man hämtar fakta 2. Vad menas med en kvarleva? Ge några exempel på kvarlevor. : Något som finns kvar från en tidigare tid. 3. Berättande källor kan vara antingen skriftliga eller muntliga. Ge några exempel på skriftliga respektive muntliga källor. Muntlig är när någon säger något Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och.

En vanlig uppdelning är mellan kvarlevor och berättelser. En kvarleva är något som finns kvar av en händelse eller process i det förflutna. Det kan t ex röra sig om benrester, verktyg, vapen, dokument och byggnader. En berättelse är när någon eller några återberättar vad som hänt Det kanske är en perfekt källa som ger klarhet i hur hon tänkte och kände inför sönerna och man kan få en någorlunda sann bild av henne. Detta lilla exempel visar hur viktigt det är att ha klart för sig VAD källan ska användas till. Det är viktigt att komma ihåg att källor tyvärr kan vara opålitliga, liksom i exemplet ovan • En kvarleva är alltid mer värd som källa eftersom den inte kan glömma, ljuga eller hitta på. • En berättelse, ett foto eller bild påverkas av vad avsändaren vill berätta och varför. • Ett foto kan ha förändrats mycket med hjälp av datorteknik Är källan en lärobok, kommer informationen från en blogg eller hemsida? Nationalencyklopedin (NE) har exempelvis personer som läser igenom och granskar den fakta som finns på sidan. När det handlar om en hemsida eller blogg som inte granskats av andra är det bra att titta extra noga om det finns källor i själva texten eller andra källor som tar upp liknande saker Vi är inte helt överens i kollegiet så det vore intressant att få ett svar. När det gäller ex. telegram är de väl egentligen både en kvarleva OCH en berättande källa - eller? / Kristina. Klassisk fråga! En kvarleva kan ses lite som fynd vid en brottsplats och det rör sig oftast om artefakter, dvs föremål av ngt slag

Skillnad på kvarleva och berättande (Samhällsorientering

Vad berättar föremålet? Föremål och saker kan fungera som historiska källor på två sätt. Ett föremål är en kvarleva från tiden då det tillverkades, och kan berätta något om historien bara genom att det finns kvar. En sked från medeltiden är ett bevis för att det fanns skedar på medeltiden Vad är det för skillnad mellan kvarlevor & berättande källor? Ge exempel. En kvarleva är något som uppstått i ett händelseförlopp, något som uppstod vid den historiska händelsen eller processen som t.ex. byggnader, runstenar och vapen. En berättande källa beskriver händelser i efterhand som t.ex. tidningar, dagböcker och muntligt För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto Källor och källkritik Vad är en källa? En källa kan t. ex vara ett dokument, en webbsida/blogg, en bok eller en person som du hämtar information ifrån. Förstahandskällor och andrahandskällor Källor kan vara förstahandskällor eller andrahandskällor (eller tredjehandskällor osv) En förstahandskälla är ett föremål som finns kvar från en specifik period. Det kan vara en kvarleva, till exempel ett skelett eller en kanonkula. Det kan också vara en berättande källa, till exempel ett brev eller en dagboksanteckning. En andrahandskälla är lite klurigare. En andrahandskälla är information om en händelse, person.

Ryska spioner - Riksarkivet

Olika typer av källor - läromedel i historia åk 4,5,

Källan tog upp både för och nackdelar med . Källan tog bara upp information ur ett perspektiv vilket betyder att Källan är trovärdig för att avsändaren är Sidan är mindre trovärdig för att Avsändarens uppgift är att . Jag kan se att källan är vinklad/ovinklad för att Vad är en källa? Vilka olika källor ser du på bilden? Vad tror du att roboten gör? Vilka fler källor skulle du vilja se på hyllan? Vad tror du att personen på bilden ska använda informationen i källorna till? Vad betyder det som står på skylten - Källkritisk granskning? 2 Den är både en kvarleva (hur konungens propaganda såg ut) och en berättande källa (hur folket levde). Just denna löpsedel är inte en särskilt trovärdig källa till hur befolkningen levde, eftersom konungen troligtvis ville skönmåla situationen, men det finns kvarlevor som utgör mer trovärdigt berättande material En person som skapar historia måste göra ett urval bland tillgängliga källor och bestämma själv vad som är viktigt att återberätta. Historisk analys och begrepp. En kvarleva (en rest, lämning) är en källa som genom att finnas till berättar något Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Kanske är det en kvarleva från tiden då alla skolor löd under kommunalekonomisk logik där verksamhetsutveckling och nya arbetssätt sällan var ett alternativ till krav på höjda anslag.; Polisens stora romska släktträd är ingen bortglömd kvarleva från en svunnen tid

Källkritik - Uppslagsboke

Vad står det i källan? Vad visar bilden? Vad är det för slags källa? (kvarleva, berättelse, primär, sekundär, äkta/oäkta?) Vem har skapat källan? I vilket syfte? Berättar källanallt, eller bara vissa saker En viktig del i skrivandet av akademiska texter är att kunna använda information från olika källor i de egna texterna. I början av utbildningen använder du kanske främst information från källor för att visa vad du har lärt dig i en kurs eller ett moment Vad är en källa? Det är genom olika källor som du får reda på saker. En källa kan vara av olika slag: skriftlig (allt från handskrivna texter till texter på internet) muntlig (allt från ett rykte du hör på stan till en radio- eller TV-intervju) materiell (allt från arkeologiska fynd till fingeravtryck Den viktiga lärdomen är alltså att all historia är konstruktioner gjorda på tolkningar, alltså spår, av det förflutna. Ingen kan ge oss något facit eller någon slutgiltig förklaring av vad som hände (sorry Ranke!). De historiska källorna blir till när vi ställer frågor till de spår av det förflutna vi hittar Det andra sättet är att markera att en källa används genom att sätta en upphöjd siffra vid meningens eller styckets slut, så kallad fotnot. 1 (För att skriva upphöjda siffror markerar du siffran och trycker Ctrl++, fungerar bl.a. i Microsoft Word.) Nederst på sidan ska det sedan skrivas vad fotnoten avsåg. Fotnoterna numreras 1, 2, 3.

Kvarlevor, tendenser och tolkningar En studie av historieläromedels hantering av källkritiska problem förflutna är inte vad det en gång var, 1998, s. 58ff) I Källkritik försöka avgöra om materialet och innehållet i en källa är tillförlitligt. Huruvida källan är Vad är en berättande källa? En kvarleva är en lämning eller ett spår av någonting som hänt. Exempel är fingeravtryck och vapen vid polisutredningar, eller skrifter som Anne Franks dagbok. Den senare kan även behandlas som en berättande källa beroende på ur vilken aspekt man vill läsa den 1. vad är en källa? Svar: Det är en person, hemsida... det kan vara nästan vad som helst för ställe/sak där man får information ifrån. 2. Vad menas med en kvarleva? Ge exempel på några kvarlevor. Svar: Det är en lite mer pålitligare källa än en berättande källa. Det är en historisk process, ett undertecknat fredsdokument är en kvarleva från den historiska processen Källhänvisning Källhänvisning i löpande text När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. källor i den löpande texten för att visa att det du påstår inte är taget ur luften. Det finns många olika slags källor man kan använda sig av; tidningsartiklar, uppslagsverk, böcker och Internetsidor m.fl. Sen är det [

Grundregeln är att varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen bör misstänkas för att också göra det. Det finns mer eller mindre trovärdiga källor, men även hos den mest tillförlitliga källor kan det förekomma felaktigheter, beroende på att källan är partisk Historiker arbetar med två typer av källmaterial, berättande källor och kvarlevor. En berättande källa är vanligtvis någon typ av text, t.ex. en bok, en tidning, ett brev, en skriftrulle eller en bit pergament eller papyrus. Det kan också handla om Läs mer vilken typ av källa det är fråga om. En rad olika källor finns: • Kvarlevor: Direkta bevis på något som verkligen inträffat, som exempelvis dagböcker, anteckningar, protokoll eller fotografier. • Primära källor: Källor som beskrivit en händelse nära i tid. och som direkt beskriver det som hänt Att källan är vad den utger sig för att vara, att den inte är en förfalskning. Duken i Turin är en oäkta källa, då det visats genom noggranna undersökningar att det är färgpigment som orsakat skuggningarna efter den döde, och inte liket i sig. Förfalskningar av fotografier förekommer ofta

Fäbod-arkiv - andebarkandebark

Vad en källa och källkritik är; Hur källkritik fungerar och varför det är viktigt; Hur du bedömer en källas trovärdighet; Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället Vad är en källa? 1. Vad är en källa? En plats, en person eller en myndighet som vi hämtar information från (t.ex. tidningar, bloggar, böcker, fingeravtryck, SCB etc.) Primära källor - Ursprungskälla som ligger väldigt nära en händelse (t.ex. brev eller person som deltagit i något som du vill veta mer om) Sekundära k Vad är skillnaden mellan primära och sekundära källor? En primärkälla är information från faktisk tid, plats eller händelse. Förutom ögonvittnesskildringar räknas rutinmässigt kompilerade poster också som primärkällor.En sekundär källa är information som har analyserats av någon, eller skrivas om, elle Att hitta helt objektiva källor är inte lätt eftersom de flesta källor är präglade av sin upphovsperson och sin samtid och av de förhållanden som rådde då källan tillkom. Det är ändå viktigt att i det källkritiska arbetet försöka ta reda på om en källa är vinklad för att stödja något intresse / upphovspersonens (personliga) värderingar

Källkritik - uppslagsbo

En skrift blir så mycket enklare att läsa och dessutom vackrare om man inte hela tiden upprepar samma ord. Det är där synonymer eller utbyetsord kommer in i matchen. T ex kan man använda ordet aska istället för kvarleva , vilket gör dem till synonymer Primärkälla (alternativt särskrivet primär källa) är en term för ursprungligt källmaterial. [1] Primärkällor kommer från den berörda tidsperioden och har inte filtrerats genom tolkning eller utvärdering. En primärkälla är vanligtvis den första formella publiceringen av ett visst resultat Med Källor & källkritik får eleverna fördjupa och bredda sina kunskaper om olika historiska källor De får öva på att granska, tolka och värdera källor och lära sig att en historisk källa kan berätta om flera Källor och källkritik är skriven av Anna Götlind, som är professor i historia vid Stockholms universitet När man skriver en uppsats och använder sig av källkritik bör. En högt uppsatt militär källa säger till AP att attacken kunde genomföras sedan de attackerande fått tips om att de syriska soldaterna var på väg att flyttas. Det säger en anonym källa som känner till innehållet i talet. En källa uppger för nyhetsbyrån Interfax att nio av dem som befaras fångna i gruvan är allvarligt skadade

Vad är en källa? En källa är platsen eller stället som du hämtar uppgifter ifrån. Det är genom källor som vi hämtar information om något. Med en källa för information menas ett material (text, bild eller liknande) eller en ­berättad framställning. Inom den traditionella källkritiken delas källor in i tre typer: Skriftliga Handlar källan om det man undersöker? (Även om det är åsikter kanske den är användbar om man vill veta hur folks åsikter kunde se ut på den tiden.) Trovärdigheten måste självklart undersökas: 1) Vad står det i källan?/Vad visar källan? 2) Vad är det för slags källa? primär/sekundär, kvarleva/berättelse, äkta/oäkt Vad som är anmärkningsvärt är att trots att användandet av historiska källor varit en del av skolans styrdokument sedan 1994 så får detta en väldigt liten betydelse i läromedel för historia. Finns det överhuvudtaget med så upptar det på sin höjd en halv sida, trots att detta är en av fyra förmågor som eleverna förväntas. Minnet är ett opålitligt vittne, vi glömmer fort. Kontrollera därför hur gammal informationen är och dra dina slutsatser utifrån detta. Beroende. Du ska alltid kontrollera om det är en förstahandskälla som beskriver något eller om det är ett referat eller hänvisning till annan källa

. Vad menas med en kvarleva? Ge några exempel på kvarlevor ..

Vad är en källa? 2. Vad menas med en kvarleva? Ge några exempel på kvarlevor . Källkritik - en utmaning - Barn, unga och medie . Arbeta med källkritik. Vad som är en bra eller dålig källa beror på vad du ska använda den till. Kopior och förfalskningar fungerar dåligt om du vill. Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara Kvarleva synonym, annat ord för kvarleva, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av kvarleva kvarlevan kvarlevor kvarlevorna (substantiv). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer

3. Källkritik 1: Berättande källor Historia 1

Om flöden är liten eller om det regnar för mycket kan vattnet bli förorenat. Att hitta en säker kallkälla är inte så lätt men normalt så finns det en källa eller brunn i närheten där människor har bott. Torpruiner etc. Är du osäker så är det bäst att koka vattnet först En viktig aspekt i den källkritiska prövningen är till sist om källan kan betraktas som en kvarleva eller en berättande källa. Är det en direkt kvarleva av ett historiskt förlopp och vi kan fastställa dess äkthet - till exempel ett kontrakt, en lagsamling eller ett mynt - är den definitionsmässigt en primärkälla som värderas. Vad är en källa? En digital lektion från https://digitalalektioner.se | Sida 3 av 5 LEKTIONSDEL 2 Sammanfatta Berätta för de andra paren vad ni har pratat om. Sammanfatta genom att svara på frågan. Varför är det bra att granska eller undersöka sina källor, göra en källkritisk granskning, innan man använder dem Kvarleva En kvarleva är återstoden av någonting, t.ex. en död persons lik eller aska.. Redigera? Artikeln skriven 2009-01-17 av Learning4sharing. Kategorier för Kvarleva längre men inte för lång(1), bättre(1), lärorikare(1 De är problematiska genom att webbsidor kan byta innehåll jämfört med när man citerade dem, eller byta adress så att källan inte längre stämmer. Trots dessa problem skall en citering ge en möjlighet att återfinna resursen. Följande uppgifter måste finnas med i en referens: Författarens namn. Dokumentets/sidans titel

Att vara källkritisk - Broar till historie

 1. Vad är en källa? Under andra lektionstillfället ville Liselott Drejstam få eleverna att fundera över vad en källa är och att det kan finnas olika typer av källor. Återigen använde hon skönlitteraturen som ingång och läste Sov gott och upp och ner av samma författare
 2. Vad är en skriftlig källa? Är det mantalslängder, klotter eller en löpsedel? Och vad har Andrées luftfärd med källkritik att göra? Kjell Eriksson går till botten med de skriftliga källorna och åker längst ner i Riksarkivet för att gräva i uppseendeväckande dokument. På Skolverket får han även hjälp att definiera källkritik
 3. Figurerna är lätta för barnen att känna igen och är ett bra sätt att komma igång. Tillsammans med eleverna har Lisa och pedagogerna diskuterat olika sorters källor och vad en källa är. Vad är en bra källa? Varför är det viktigt att ha flera källor och att jämföra

Vad menas med ordet felkälla/felkällor? Det verkar vara viktigt för labbrapporter, och jag har en idé om vad det kan betyda: Allt som kan gå snett rent praktiskt är felkällor, ex handhavande av microskåp, tepmeratur, luftfuktighet, vikt, volym, renhet osv En primärkälla är antingen en kvarleva eller en berättelse av någon som själv var med om händelsen i det förflutna. En sekundärkälla är en berättelse av någon som inte var med om händelsen i fråga. Källkritisk metod. Den källkritiska metoden handlar om att försöka förstå vad en källa kan säga om det förflutna direkt källa - antingen som en berättande källa (det vill säga, vad är det för avsiktlig information som förmed-las i källan? är denna information trovärdig?) eller som en kvarleva (vad kan vi utläsa av källan som ett tidsdokument?). En tredje, helt annan användning, är slutligen att använda fotot som en illustration (exem. Vad är en källa? En källa är någon eller något som du hämtar uppgifter från. OBS: Alla källor är inte pålitliga. På nätet kan vem som helst skriva vad som helst och det är inte alltid det är rätt. Bokens källor. Gitten berättar: - När jag skrev Kungaslott och Kungahus använde jag flera hundra källor

Sociala medier-kvarlevor: Vad behöver du tänka på när en anhörig dör? Uppdaterad 23 juli 2019 Publicerad 23 juli 2019 Svenskar vill nästan alltid att deras Facebooksida ska få finnas. Avsnitt 1 · 29 min · Vad är egentligen källkritik och vad är en skriftlig källa? Muntliga källor. Avsnitt 2 · 29 min · Förlorar vi all humor om vi blir för källkritiska? Materiella källor. Avsnitt 3 · 29 min · Kan sanningen vara huggen i sten eller är det bara ett uttryck En bra källa har alltid en tydlig avsändare med kontaktuppgifter. Men en webbplats kan också vara förfalskad och utse sig för att vara en annan än den är. Det har varit många fall på Internet då någon har skapat en falsk webbplats, som ser identisk ut som den äkta, men där visst innehåll eller vissa funktioner ändrats Samarbetet med Källan Fisksätra avslutat den 30/9. Vi är enormt stolta över att ha varit en del av Källans verksamhet sedan starten för tolv år sedan. Vi ser att behovet av de stödinsatser vi gör i Fisksätra också behövs på många andra håll i länet

En process där cirka 80% av de viktiga omega-3-fettsyrorna går förlorade och endast 20% når ut till kroppens celler. Krill är din 100% hållbara omega-3 källa. AntarcticRed Krillolja är ett kosttillskott för dig som vill ta en aktiv del i att skydda våra världshav, djurlivet och miljön Kvarlevor och berättande källor - några slutsatser Både kvarlevor och berättande källor är källor. En källa kan oftast användas antingen ur en kvarleve- eller en berättelseaspekt beroende på vad syftet är. En äkta och rätt tolkad källa ger som kvarleva i ett avseende säkert belägg En lista över de källor som används i en (vetenskaplig) skrift. Primärkällor Ursprungliga källor, den källa som troligtvis har högst trovärdighet. Sekundärkällor En källa som har traderats i ett eller flera led. Tendentiös En källuppgift som är partisk och som tydligt och ensidigt uttrycker en viss ståndpunkt Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. Du nämner då författaren/arna i själva texten och sammanfattar med egna ord vad hen sagt. Direkt efter du nämnt författaren i den löpande texten uppger du utgivningsår och sidnummer inom parentes

Källkritiska principer - Historia 1b - Google Site

Vad är en källa? 2. Vad menas med en kvarleva? Ge några exempel på kvarlevor. 3. Berättande källor kan vara antingen skriftliga eller muntliga. Ge några exempel på Skriftliga. Respektive muntliga källor. 4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? 6 Vid en längre rapport skall källförteckningen börja på ny sida. Detta är inte nödvändigt vid en kortare rapport. Källorna skall presenteras i bokstavsordning under respektive underrubrik. Källförteckning får inte innehålla några källor utöver dem som finns angivna i rapport. Otryckta källor Interne En kvarleva är något som uppstått i ett händelseförlopp, något som uppstod vid Det betyder att en källa kan vid en fråga vara väldigt tendentiös medans källan vid en annan fråga kan helt sakna tendens ; En kvarleva av en helig person. Vilka är påvesymbolerna? Nycklar, till paradiset Tiara, påvens hatt Kräckla, herdestav En källa som är knuten till den ursprungliga händelsen, till exempel en person som berättar om något den själv varit med om. Sekundärkälla Återger, utvecklar, kommenterar eller kritiserar. Varma källor finns över hela ön, totalt över 800 stycken, och genomsnittstemperaturen är ca 75°C. Sprutande gejsrar Några av de varma källorna är sprutande gejsrar. Den mest kända är Geysir på södra Island, och det är därifrån ordet gejser härstammar

Historia SO-rumme

Vindkraft är en utsläppsfri, förnybar energikälla som inte bidrar till den globala uppvärmningen och kommer ha stor betydelse i övergången till utsläppsfri elproduktion. Vindkraften är en viktig källa till förnybar energi eftersom det inte släpps ut någon koldioxid i luften när man producerar vindenergi En ensam källa berättar inte allt. Här har fotografen tagit en bild av några personer på Hässelby strandbad 1913. Vi vet inte varför bilden togs eller om den är arrangerad - alltså att fotografen berättat för att personerna hur de ska stå och sitta Du kan hitta information om nästan allt, men möter också, kanske i en och samma träfflista, väldigt många olika slags källor som alla vill övertyga dig om vad som är sant. Det är också viktigt att förstå att det du har sökt på, gillat, klickat på och vilka personer du omger dig med på nätet, påverkar vilken information du får se och ta del av. Detta fenomen kallas.

Objektiv- Om en källa är objektiv så är den opartisk. Det vill säga, den tar inte ställning för eller emot det som källan tar upp. I texten går det inte att utläsa vad den som skrivit texten tycker i ämnet Det är källor där en undersökning har dokumenterats och dess resultat redovisats och tolkats. Fördelen med att gå till primärkällan är att du får möjlighet att bedöma vad som är relevant för din text och kontrollera att vald information stödjer ditt påstående en källa som berättande källa eller kvarleva, eftersom man metodiskt behandlar dessa båda typer av källor på olika sätt. Observera också att en berättande källa kan innehålla delar, som är kvarlevor (lämningar). Exempel: Adam av Bremen skrev på 1000-talet en krönika om missionen bland de nordiska folken Regeringskansliet är en källa där man varken har avsikter eller ett beroende av en annan källa kan jag därför uppriktigt säga att detta är en trovärdig och användbar källa. Det bästa med denna källa är att det är färsk vilket betyder( att den är ny publicerad sedan 2007)

Källkritik - The epic history boo

En vanlig uppdelning är mellan kvarlevor och berättelser. En kvarlevaär något som finns kvar av en händelse eller process i det förflutna. Det kan t ex röra sig om benrester, verktyg, vapen, dokument och byggnader. En berättelse är när någon eller några återberättar vad som hän Ja, boken är vad den utger sig för att vara. En populär historisk läsning. Tidskriteriet. I ett enda avsnitt i boken har författaren en närhet till det hans skriver om. Hans skriver om sin vän och konstnären Frans Timén. Beroende. Denna bok tycker jag inte står sig som en egen källa även om han noggrant redovisar sina källor Vad är en källa? Jag affischerade i biblioteket i veckan och ställde senare frågan till alla klasser jag träffade; treor, fyror, femmor och sexor. Ville börja i begreppet källa, få syn på det som barnen tänkte på. SO/SV lärarna och jag grovplanerade förra veckan. Skillnaden var stor bland det barnen sa en källa var. Vi särskiljd

Här är en kort film från Internetkunskap. Det är .SE - Stiftelsen för internetinfrastruktur - som ligger bakom projektet som är gjord 2010. I den får du lära dig att tänka kritiskt och hitta korrekt information. Du får även tips på webbplatser där du kan hitta användbar och pålitlig fakta, beroende på vad det är du letar efter SVT:s hemsida är, till skillnad från Dagens Svenskbladet förstås en trovärdig källa, men artikeln om cyklisten i övning 2 tjänar som en påminnelse om att den mänskliga faktorn även kan ställa till det på seriösa sidor. Även journalister kan göra misstag - desto viktigare att själv vara noggrann! 2 Jehova Gud är barmhärtig mot en kvarleva. Jesaja 4:2-6. 1, 2. Vad förutsäger profeten Jesaja angående Juda och Jerusalem? ETT våldsamt oväder drar fram över ett tättbefolkat område. Starka vindar, kraftiga skyfall och svåra översvämningar anställer stor förödelse. Hus förstörs, grödor skadas, och människor dödas

 • Films 2016.
 • Tupperware bullar.
 • Enkla sourz drinkar.
 • Spolmask hund bild.
 • Kiss from a rose tenacious d.
 • Rathaus danzig.
 • Hm jacka barn.
 • Romantische strasse reiseführer.
 • Krypkörning mc teknik.
 • Appetite for destruction vinyl original cover value.
 • Framtidsyrken 2020.
 • Flygplats rom fiumicino.
 • Maria simonsson liu.
 • Advantages raw format.
 • Målarbild blomma.
 • Transport manhattan jfk airport.
 • Emma watson age.
 • Brittisk engelska uttal.
 • Bullterrier.
 • Mhh hannover probanden.
 • Mobbning i skolan polisanmälan.
 • Ikea grenuttag.
 • Vattenkraftverk nackdelar.
 • Conclean örebro.
 • Trisskrap tv4 idag 2018.
 • Indiska malmö södergatan öppettider.
 • How long from stansted to london.
 • Www marinen se.
 • Automatic video editor online.
 • Patagonia outlet.
 • Las vegas shooting date.
 • Mazda rx 8 bränsleförbrukning.
 • Stämpelfabriken.
 • Hyundai i30 test.
 • Symphysis pubicum.
 • Mitt kök kladdkaka.
 • Sårtejp efter operation.
 • Bram stoker's dracula netflix.
 • Vad är retts syndrom.
 • Fjording med lång man.
 • Brödskrin.